Jezus heeft naar ons uitgekeken
Hij wil graag wat met ons bespreken.
Om levenshouding door te lichten
aan de hand van de levensplichten.

Wij schuiven vaak Gods woord terzijde
om zo de inhoud te vermijden.
Maar God blijft zoeken naar de mensen
die 't woord hanteren naar Zijn wensen.

God zal alleen 't gebed verhoren
als ons gedrag Hem zal bekoren.
Die boodschap komt Jezus  vertellen
om het kontakt met God te herstellen.

Jezus wijst ons de mogelijkheden
saam met Hem God tegemoet te treden.
En wat verbroken was verbinden
en Gods genade ondervinden.