Met al Gods regels in de hand
daarmee komt men door ‘t ganse land.
Want wie die steeds goed onderhoudt
ontvangt van Hem zijn lijfsbehoud.

‘t Zijn er tien om na te leven
aanbevolen na te streven.
Van die tien heeft elk zijn waarde
voor ons leven hier op aarde.

Laat ons dan gehoorzaam wezen
dan heeft niemand iets te vrezen.
Al wie ‘t kwade af zal zweren
blijft geliefd in ‘t oog des Heren!