Uw uitroep klinkt tot ons volg Mij,
betekent loop Mij niet voorbij.
Bij Mij hebt u de zekerheid
dat Ik uw leven veilig leid.

Ik wijs ‘t bewandelbare pad,
dat is geeffend en niet glad.
Hier op uitglijden kan men niet
omdat Ik u het beste biedt.

Grijp reisvaardig Mijn rechterhand,
Ik leid U naar de overkant
door ‘t stromend water der Jordaan
naar het beloofde Kanaän.

Ga gezamenlijk mee op pad
Ik leid u naar Mijn Vaderstad
die glanzend in het zonlicht ligt
en biedt een prachtig aangezicht.