Wanneer God tot ons mensen spreekt
Zijn Geest de harten openbreekt
dan gaat het om Zijn woord verstaan
om daarmee aan het werk te gaan.

Gods Geest wijst ons steeds op Zijn woord
dat heeft geklonken, is gehoord
Gods woord moet nageleefd
dat is wat God aan mensen geeft. 

Het woord houdt in de liefde en vree
en deelt ons Gods genade mee.
Die moeten steeds gepraktiseerd.
zoals het woord van God ons leert.

De liefde moet steeds drijfveer zijn
die geldt in 't menselijk samenzijn.
Van daaruit bouwt men aan geluk 
kan met Gods zegen nimmer stuk.

Houd ook de vrede in het oog
zo klinkt het in 't Goddelijk betoog.
Wij moeten vredestichters zijn
dat maakt het leven tot festijn.