Wij willen zo graag heersers zijn
maar zelfs de machtigsten zijn klein
die op zichzelf vertrouwen
op hen valt niet te bouwen.
Hun aardse macht die is beperkt
die wordt door wapenen versterkt
waarmede zij regeren.
vrede niet zullen leren.

Bestuurlijk wordt wijsheid gevraagd
het moet zoals het hun behaagt
als hoge prominenten
opzoek naar complimenten.
De echte waarheid die blijkt zoek
regeringsleiders staan te boek
trachtend ons te verblinden
er is geen recht te vinden.

Het gaat hen om het hoogste ambt
waarmee men volk en land verlamt.
Met mooie woorden klinkt in ‘t rond
hun leugens vloeiend uit hun mond.
Voor president en majesteit
bestaat beiden de werkelijkheid,
zal ook de tijd eens komen
hun ambt wordt dan ontnomen.

Elk mens die op bevrijding wacht
die wordt door God tot stand gebracht.
Want Hij zit eenmaal op de troon
met aan de rechterzij Zijn Zoon.
Want dan ontstaat er vrede en recht
zoals die aan ons is voorzegd.
Dan wordt ons leven pas geleid
met goedheid recht in eeuwigheid.

‘t Is God die ‘t stuur eens overneemt
en Zijn bestuurlijk recht dan claimt.
Geen wapen wordt er meer gesmeed
geen mens ervaart meer dood en leed.
Maar ook ziekte zal niet bestaan
die heeft in ‘t Godsrijk afgedaan.
Want weet Gods mooie werkelijkheid
die kenmerkt zich door heerlijkheid.