In een losgeslagen wereld
los van regels recht en wet.
Snellen wij hard naar het einde
niemand die dat nog belet.

Normen worden losgelaten
waarden tellen al niet meer.
Mensen gaan elkander haten
er ontstaat een nare sfeer.

Niet meer lettend op zijn naasten
is het beeld van deze tijd.
Slechts prive steeds doorgaand haasten
eenzaamheid waar men aan lijdt.

Waarom wil de mens niet horen
zoekt hij steeds opnieuw de strijd.
Al de liefde gaat verloren
omgezet in haat en nijd.

Zijn wij 't woord van God vergeten
die aan ons de liefde leert.
Hij laat van Zijn zegen weten
waar de mens zich tot Hem keert.

Want van daaruit kan pas groeien
liefd' die men elkander geeft.
Welke God dan op laat bloeien
men gezegend samenleeft.

Houd u aan Gods regels waarden
daarmee voor het kwaad behoed.
Daarmee krijgt de mens op aarde
hoeveel goeds hij dan ontmoet.

Laten wij ons blijvend richten
op het Goddelijke woord.
Dat ons mensen voor wil lichten
aan elk mens die naar Hem hoort.