Leer met andere ogen kijken
waaruit warmte en liefde straalt.
Zodat daardoor steeds mag blijken
wat jouw leven dan bepaalt.

Ogen die vol liefde stralen
trekken immers mensen aan.
En in 't leven gaan bepalen
waar je als mens voor zult staan.

Ogen die hun taal uitspreken
hebben hun verbeeldingskracht.
Want hun liefd' zal muren breken
met de aan hen gegeven macht.

Wie op die manier leert kijken
wordt een mens die mensen bindt.
Want door 't oogcontact zal blijken
jij een mens bent die bemint.

God Hij vraagt ons steeds te kijken
zoals Hij naar mensen kijkt.
Omdat slechts die blik zal blijken
die door liefde wordt verrijkt.