Oude koeien uit de sloot
maken je relatie dood.
’t Gaat om bij vandaag te leven
steeds het beste na te streven.
Oude koeien steeds op halen
laat ’t peil van je relatie dalen.
Uiteindelijk raak je in het slob
en dan houdt je relatie op.

Duidelijk rijst dan de vraag
kies je niet meer voor vandaag.
Denk je dat een ander leven
je meer vreugde zal gaan geven?
Weet je kunt je gaan vergissen
door daardoor de boot te missen
Bezig zijn met oude koeien
laat je relatie niet bloeien.

Neem vandaag een wijs besluit
kijk steeds blij naar morgen uit.
Laat de koeien waar ze horen
je relatie niet verstoren.
Maar tracht al je levensdagen
steeds met liefde te doen slagen.
Elke dag die je verheugde
steeds herinneren met vreugde.

Vraag aan God dat Hij je steunt
zorg dat je op Zijn arm leunt.
Laat Zijn herdersstaf je wijzen
gaand naar ’s hemels paradijzen.
Oude koeien laat ze achter
reis mee met de hemelwachter.
Laat Gods toekomst voor je dagen
om zonder koeien te slagen.