Word niet een uitgedoofde  kaars
maar laat je licht steeds helder schijnen
wat daarmee 't duister laat verdwijnen
wees de door God bedoelde kaars.

Zend in het rond de gouden straal
waarmee je anderen zult verblijden
hen troost biedt in verdriet en lijden
wees steeds een licht voor allemaal.

Dit is je taak door God bedoeld
als kaars het licht steeds door te geven
om dit ook blijvend na te streven
de basis die op liefde stoelt.