Richt steeds al uw gedachten
op Hem die wederkomt.
Waar wij reeds lang op wachten
en ‘t onrecht eens verstomt.
Laat komen Heer Uw rijk
dat vrede ons zal brengen
U eeuwig blijft verlengen
gevend van Uw liefd’ blijk.

Laat die dag spoedig komen
waarnaar wordt uitgezien.
Al Uw beminden dromen
tot Gij hen gaat voorzien.
Hoe Gij Uw woord vervult
uitvoert naar Uw belofte
Uw heerlijke gelofte
die Gij voor ons onthult.

De grote dag des Heren
komt met bazuingeluid.
Als Hij uit ‘s hemels sferen
tot wederkomst besluit.
Zie blijde naar Hem uit
Hij vervult Uw verlangen
om ons met liefd’ t’ ontvangen
en nodigt daartoe uit.

Met vrede zal Hij komen
die heel de aard' omvat.
Ons bij de hand genomen
leidt in Jeruzalems stad.
Die stad door Hem gebouwd
wil Hij Zijn kinderen tonen
om daar met Hem te wonen
door allen blij aanschouwd.

Uw trouw gaat nooit verloren
die blijft altijd bestaan.
U laat ons altijd horen
Mijn woord zal nooit vergaan.
Ik spreid de vrede uit
over alle geslachten
die daarop bleven wachten
uitziend naar Mijn besluit.

Melodie: Lb v.d.K 126