God wil dat wij in vrede leven
dat is al eeuwen lang Zijn wens.
Hij spreekt dat wij dat ook beleven
stelt aan onrecht, geweld een grens.

Eens zal er nooit meer oorlog heersen
want daarvoor zorgt Gods sterke hand.
Zijn vrede zal dan overheersen
zich spreidend over ieder land.

De rust die wij als mens ervaren
zij gaat dan boven alles uit.
Als God Zijn vrede laat verklaren
opklinkend na ’t bazuingeluid.

Dan stromen al Gods kinderen samen
een grote schare wordt geteld.
God schenkt hen allen nieuwe namen
die hen door d’ engelen wordt vermeld.

Gods vrede die zal nederdalen
omvat Zijn schepping in ’t geheel.
Laat ’s hemels boodschappers vertalen
dit Godsgeschenk is ieders deel.

God laat op d’ aard de rust weerkeren
met vrede die Hij heeft beloofd.
Nooit wordt meer -spreekt het woord des Heren-
de vrede Gods de mens ontroofd.