Gods koninkrijk zal komen
dat door ons wordt verwacht.
Zijn rijk waarvan wij dromen
wiens licht verdrijft de nacht.
Dat met haar gouden stralen
op d’ aarde nederdaalt
Waarvan God laat verhalen
met tijd door Hem bepaald.

Als wij haar binnentreden
wordt door ons ’t heil gevoeld.
Met al Gods heerlijkheden
en daarmee overspoeld.
In eeuwigheid zal duren
genodigd aan Gods feest.
Verwachten wij de uren
met Vader Zoon en Geest.

Als wij de Heer begroeten
in al Zijn majesteit.
Hem vreugdevol ontmoeten
als Hij ons binnenleidt.
Buiten zinnen van vreugde
aan ’t feestmaal met de Heer.
Uit ’t hart dat zich verheugde
klinkt tot Hem dank en eer.

Melodie Een naam is onze hope
Beveel gerust uw wegen NLB 904
De Ware kerk des Heren NLB 968
Een mens te zijn op aarde LvdK 172