Onze eigen taal is van belang
voor ’t spreken en het psalmgezang.
Elk woord dat uit ons hart weerklinkt
hoort dat het troostvol binnendringt.

Elk woord dat opklinkt met aandrang
blijkt voor ons leven van belang.
Want taal die kan erg troostvol zijn
vertroostend als men lijdt door pijn.