Hij leidt het kerkvolk bij de psalmen
die jubelend door de ruimte galmen.
Vakkundig wordt men overgoten
door strak geleide muzieknoten.

Want door zijn knap improviseren
draagt hij het volk naar hoger sferen
Door 't orgelspel breed overgoten
wordt 't psalmgezang  steeds afgesloten.

Wanneer de prediking geeindigd
daarna met zegen wordt voleindigd.
Laat d' organist zijn spel omramen  
met 't door hem geïnspireerd amen!