Muziek zij raakt een fijne snaar
't gebeurt met een teder gebaar.
Die heel ons hart met vreugd doortrilt
waarvan geen noot ooit wordt verspild.

De schone klanken van muziek
klinken door tot de ziel, uniek.
Zij doordringen geheel ons lijf
waar 't plaats krijgt voor een vast verblijf.

Muziekklanken zo fijn besnaard
zijn als een feestlied alles waard.
Dat vreugdevol ons hart doordringt
daar resonerend verder zingt.

Het is muziek die ons hart raakt
en het intens gelukkig maakt.
Als het bij ons naar binnen zweeft
waardoor nieuw leven wordt beleefd.