Wij zijn laatsten der mohikanen
dat 't kerkvolk spelend ondersteunt.
Leidend elk lied in goede banen
en strak op de melodie leunt.

Maar boven ons daar hangt een wolkje
want organisten sterven uit.
Steeds dunner wordt het spelend volkje
straks klinkt niet meer 't orgel geluid.

Het blijken steeds de oude rotten
waarvan elk zich met inzet geeft.
Die met elk nieuwe lied ravotten
zodat men daaruit vreugd beleeft.

Houd toch uw musici in ere
dat hebben zij als mens verdiend.
Zolang zij onder ons verkeren
maar somber naar de toekomst ziend.

Kent hun verval ook paralellen
met kerkvolk dat de kerk verlaat.
Als men die keuze uit zou stellen
dan is 't misschien nog niet te laat.

Probeer de jeugd te interesseren
voor 't orgelspelen in de kerk.
Want werken in de dienst des Heren
dat is zinvol en prachtig werk!