Eens daalt de Heer op wolken neer
vanuit gewijde hemelsfeer
om Zijn volk op te halen.
Hij brengt geliefden bij elkaar
genodigd door Zijn liefd'gebaar
komt hun toekomst bepalen.
Het eeuwig leven dat Hij biedt
is vreugdevol kent geen verdriet
als Hij zal zalig maken.
Het uitzicht dat hen wordt bereid
is leven in Gods heerlijkheid
waar zij de vreugd van smaken.

Al wie hier Christus komst verwacht
wordt eenmaal met Zijn gift bedacht
mag uitzien naar die morgen.
Waarop het wolkendek zich scheurt
als Christus wederkomst gebeurt
voorgoed in Hem geborgen.
Dan roept Hij alle namen af
verzamelt rond Zijn herdersstaf
geleid naar groene weiden.
Daar wordt een ieder zich bewust
van veiligheid, vrede en rust
laat zich door Hem verblijden.

Melodie Psalm 68