Muziek is het voorspel tot ’t eeuwige leven,
haar klanken zijn het die het hart blij verheugt
Muziek is als zegen de mensen gegeven,
zij geeft hart en ziel steeds weer vreugde en deugd.

Muziek is ’t geschenk uit de hemel geschonken,
de gave waarmee men als mens musiceert.
Muziek dat zijn klanken die klinken en klonken,
waarmee men de gever, men Gode vereert.

Muziek zal er klinken in hemel op aarde,
en straks zelfs voor eeuwig in ’t komende Rijk.
Haar schoonheid en klank hebben eeuwigheidswaarde,
zij geeft van verstilling en vreugde steeds blijk.