Waarom, waarom, waarom,
die vraag blijft dikwijls rijzen.
Veel gaat er in ons om
vergetend God te prijzen.

Als zorg en leed ons treft,
branden tranen in d' ogen.
Elk mens die dit beseft
raakt door verdriet bewogen.

Een weg blijkt er te gaan,
op de knieen te vallen.
Tot God in ons bestaan
Zijn zegen toe laat vallen.

Dan verstilt het waarom
als d' uitkomst wordt geboren.
Die God uit 't heiligdom
laat zien en ons laat horen.