Jaren van verdriet en pijn
kunnen op je schouders drukken
met de smaak van zure wijn
om wat je hart terneer liet drukken.

Steeds maar weer opnieuw de strijd
om alles te boven komen
waar je hart pijnlijk aan lijdt
door wat het steeds deed omzoomen.

Maar een weg blijft openstaan
met 't verdriet tot God te komen
Vader blijkt met je begaan
en laat ruim Zijn liefde stromen.

God die troostrijk op je wacht
zal met liefd' je tranen drogen
en Hij maakt dat je weer lacht
zorgt voor blijdschap in je ogen.

Geloof en hoop op dit gebeuren
dat God aan je heeft beloofd.
Want Hij zal je op gaan beuren
en Hem op Zijn woord maar gelooft.