Zijn stem klinkt door de tijden heen,
komt helder door uit het verleden.
Hij wijst ons naar een toekomst heen,
belofte van een eeuwig heden.
Hij heeft voor ons de weg bereid,
die door de zonde was gesloten.
Tot God en naar zijn heerlijkheid,
maar door zijn offer weer ontsloten.

Het kruis waaraan men Jezus sloeg,
zijn bloed dat voor ons is vergoten.
Het leed dat stervend Hij verdroeg,
daar is nieuw leven uit ontsproten.
Hij die zich voor de wereld gaf,
in liefd’ zo met de mens verbonden.
Hij droeg voor ons de zware straf,
die ons bevrijdde van de zonde.

Hij is de levende de Heer,
Hij is weer uit het graf verrezen.
Breng Hem uw Heiland lof en eer,
zijn naam moet alom zijn geprezen.
De dood is nu slechts doorgaans poort,
ons voerend naar het eeuwig leven.
Dat aan het eind der tunnel gloort,
waar ’t eeuwig licht ons zal omgeven.