Door Gods handen voortgedragen
op de golfstroom van de tijd.
Zien wij eens het Godsrijk dagen
waar de Heer ons binnenleidt.

D’ aardse last die wij nog dragen
die nam Jezus van ons af.
Enkel Hij kon er in slagen
dragend onze zondestraf.

Jezus' kruisdood bracht bevrijden
overwon voor ons de dood.
Na zijn smartelijke lijden
weer de weg naar God ontsloot.

Vrij kunnen wij ademhalen
Jezus' komst heeft ons gered.
God met liefde deed bepalen
door Hem zijn wij vrijgezet.

Eens aan ‘t einde van de tijden
wacht ons ‘t vreugdefeest Gods heil.
Als Hij ons laat binnenleiden
met Zijn Goddelijke stijl.

Aan de poort staat dan de schare
waar ons Jezus blij opwacht.
Ons de schoonheid laat ontwaren
naar Gods feestzaal toegebracht.

Wanneer wij die binnentreden
breken nieuwe tijden aan.
Want die noemt God eeuwigheden
die altijd blijven bestaan.