Gods woord kwam tot ons door de tijd
wat door Zijn mond is uitgesproken.
Dat woord dat heeft ons voortgeleid,
't is door de Heer nimmer gebroken.

Gods woord schreef men op rol of steen
was nog niet als boek uitgegeven.
't bestond uit delen een voor een,
hun inhoud was om na te leven.

Toen vond men rollen in Qumran
welke in grotten goed verborgen,
waarmee men aan 't werk is gegaan.
om zeer goed voor de vondst te zorgen.

Door vele talen uit de buurt
heeft men een nieuwe kijk gekregen.
Dat 't woord van God nooit is verzuurd,
ook heden nog werkt als een zegen.

Want d' overlevering door de tijd
wordt nu helder als waar bewezen.
Zie hier hoe 't woord van God ons leidt,
veel helderder kan 't nimmer wezen.

Veel ging vroeger van mond tot mond,
op die manier de wereld rond.
De rollen gaven een nieuw licht,
op wat ons eerder is bericht.

Door 't woord van God reeds vroeg gedrukt
is 't met de Bijbel goed gelukt.
Die is thans wereldwijd verspreid
als 't woord dat mensen verder leidt.

De rollen van de dode zee
brachten hun nieuwe inzicht mee.
Door de verscheidenheid van taal
zijn zij een schat op wereldschaal.