Snel gaat de tijd, de uren, dagen,
de jaren vliegen vlug voorbij.
De tijd doet aan de poten zagen,
van onze stoel, van u, van mij.


God laat daarmede aan ons weten,
hoe kostbaar onze tijd doet zijn.
Die ons op aarde is toegemeten,
en daar zorgvuldig mee te zijn.


Want onze tijd wordt vaak vermorst,
en niet benut met alle kansen.
Wij leven vaak te veel als vorst,
die in de tijd maar voort blijft dansen.


Maar niet beseft hoe kort doet zijn,
de tijd de jaren die wij leven.
Het leven met zijn schone schijn,
met alles wat de Heer wil geven.


Wij springen vaak heel acht'loos om,
met wat w' aan tijd hebben verkregen.
Want wat voorbij is keert niet om,
wanneer de kralen zijn geregen.


Bedenk dus goed in wat u doet,
hoe u, uw dagen zult besteden.
Want eenmaal wordt de dag ontmoet,
dat wij doen horen tot 't verleden.
Justus. A van Tricht


18 april 2006