Als ik op mijn horloge kijk
geeft dat van tijdelijkheid blijk.
Seconden tikken gestaag voort
en zo vervullen zij Gods woord.

Van de seconden naar minuut
volgen de uren resoluut.
En dit gaat elke dag maar door
in 't aangegeven vaste spoor.

De tijd voert ons als mensen mee
zoals steeds blijkt naar Gods idee.
Ons dagelijks leven hoort geijkt
en steeds meer naar Gods wensen blijkt.

Horloges van ons allemaal
spreken vaak niet de zelfde taal.
De een toont zich gejaagd en vlug
de ander loopt langzaam en stug.

Ons tijdbestek hoort afgesteld
op wat ons door God wordt vermeld.
Loopt onze klok met God gelijk
geeft dat van gehoorzaamheid blijk.

Stem uw horloge af op God
en wees verzekerd van uw lot
Van beloften door God vermeld
die in 't vooruitzicht zijn gesteld.

Eens aan het einde van de tijd
biedt God aan ons Zijn eeuwigheid.
Dan zet Hij alle klokken stil
op het moment van 's Heren wil.

De tijd die jaagt gestadig voort
naar de vervulling van Gods woord.
Tot Hij met d'armen uitgespreid
ons Zijn heerlijkheid binnenleidt.