Hij is de Geneesheer van ziekten en kwalen
van wonden geslagen in ’t menselijk hart.
Van Hem doen de ronde ook vele verhalen
dat Hij met Zijn machtswoord de dood heeft getart.
Gestorvenen zijn op Zijn woord weer verrezen
Hij schonk in Zijn liefde hun ’t leven weer terug.
Hij heeft aan de mensen Zijn Almacht bewezen
Hij sloeg met Zijn liefde naar mensen een brug.

Ook heden ten dagen kan Hij nog genezen
en toont Hij de mensen wonderlijke kracht.
Hij wil ook vandaag uw Geneesheer graag wezen
Zijn naam staat voor liefde in praktijk gebracht.
Hij heeft voor ons mensen Zijn leven gegeven
Hij droeg onze zonden getorst aan het kruis.
Daarmee werd Hij brug naar het eeuwige leven
de sleutel die past op de deur van Gods huis.

Ga tot uw Geneesheer met lasten en kwalen
Hij is tot uw heling, genezing bereid.
Om u uit de diepten van ’t leven te halen
Hij zorgt dat uw hart zich vol vreugde verblijdt.
Hij vraagt geen vergoeding maar slechts hart en leven
waarvan Hij zo graag de bewoner wil zijn.
Om u in uw leven het beste te geven
verlost van uw zonden uw kwalen uw pijn.