Het wordt een langdurig gevecht
er zijn veel dingen stilgelegd.
Want met het aangepast beleid
voeren wij tegen ’t virus strijd.

Men moet op velerlei terrein
oplettend en met aandacht zijn.
Totdat er eens weer uitzicht komt
voor ieder mens op ’t wereldrond.