In Jezus' woord zit kracht verborgen
't bezit de macht die niemand heeft.
Want Zijn woord zal er steeds voor zorgen
dat men geneest en weer herleeft.

Daar heeft men geloof en hoop voor nodig
waarmee men naar de Heiland snelt.
Want Zijn hulp is niet overbodig
met die vraag die Hem wordt gesteld.

Zijn handoplegging laat doorstromen
kracht waardoor kwaal of ziekte wijkt.
En deze niet meer voor zal komen
waardoor uit het geloof genezing blijkt. 

Jezus handelt uit liefd', genade
waar de gekwelde heil bij vindt.
En met Zijn zegen overladen
dan voelt dat Jezus hem bemint.

———

‘Dit gedicht is geschreven op basis van bijbelverhalen van genezingen die door Jezus zijn gedaan, zonder de intentie dat dit doorgetrokken wordt naar de huidige tijd waarin nog steeds wonderen gebeuren, maar ondanks geloof en gebed niet iedereen in dit leven genezen wordt”.

———-