Afdrukken
Categorie: Kerst
Hits: 1433

Hoe zal ik U ontvangen
Heer hoe wenst U begroet.
U kent mijn hartsverlangen
dat ik U graag ontmoet.
'k Wil nederig voor U buigen
U brengend lof en eer,
anderen van U getuigen
die ligt in 't kribje neer.

'k Heb d' engelenzang vernomen
in 't veld van Efrata.
Zij spraken van Uw komen
te Bethlehem, met ga.
In de stal zult u vinden
met ezel, os er bij.
Hij wil u als beminde
met u bent vriend van Mij.

Ik liet de schapen achter
na 't lied Ere zij God.
Hij is als hemelwachter
bestuurder van mijn lot.
Als herder heb 'k verkozen
snel naar U toe te gaan.
Om bij U te verpozen
gezonden heen te gaan.

Mijn voeten gaan nu snellen
mijn mond spreekt van Uw heil.
Dat ik mag rond vertellen
te voet gaand elke mijl.
Tot ieder die 't wil horen
spreek ik met blijde stem
de Heiland is geboren
vannacht in Bethlehem.

Wilt U Hem ook begroeten
weet Hij wacht ook op U.
Hij wil u graag ontmoeten
ga heen beslis het nu.
Om Zijn zegen 't ontvangen
met hand en liefdeblijk.
Vervuld wordt uw verlangen
't maakt uw hart blij en rijk.

Nieuwe liedboek melodie lied 441
Liedboek v.d. Kerken melodie lied 117