Afdrukken
Categorie: Kerst
Hits: 1627
Kerstmis wordt steeds meer weggeschoven
de ware zin van ‘t feest ontbreekt.
Steeds minder mensen gaan nog geloven
de inhoud raakt steeds meer verbleekt.
De boodschap komt meer in verdrukking
men gaat voorbij aan ‘t blijde woord.
Men raakt er niet van in verrukking
maar voelt zich er vaak door verstoord.

‘t Is een gezelschapsfeest geworden
waarvan men zin en d’ inhoud mist.
Met wijn en kalkoen op de borden
en zich zo schromelijk vergist.
Veel mensen zijn het Kind vergeten
dat God voor ons naar d’aarde zond.
Want daarmee is Hij niet vergeten
Zijn eeuwigdurend trouwverbond.

De uitgezaaide muziekklanken
zijn niet meer God en ‘t Kind gewijd.
Om Hem voor ‘t Christuskind te danken
dat ons van zonden heeft bevrijd.
In de kerk wordt bij d’ orgelklanken
het ere Zij God nog gehoord.
Hier wordt ‘t feest waar wij God nog danken
nog niet door popmuziek verstoord.

Men is de zin van Kerst vergeten
dat blij maar sober moet gevierd.
Ook Bethlehem is naar mijn weten
nooit met een kerstboom ooit gesierd.
Hier deed de eenvoud zich nog gelden
God heeft Zijn Boodschap ons verteld.
Aan herders wakend in de velden
hen door een engel werd vermeld.

De groep van gelovigen wordt minder
ook God Hij vindt dat triest genoeg.
Als wij goed kijken zien wij ginder
hoe menigeen zich nu gedroeg.
Wat zal er van Kerst overblijven
en ‘t enkel maar een eetfeest blijkt
De supermarkten openblijven
waar men nog snel zijn maag verrijkt?