Afdrukken
Categorie: Lof en Aanbidding
Hits: 823
God de Heer Hij verdient glorie
verdient onze eer en dank.
Want met Hem begint victorie
op elk kwaad met zijn wanklank.

Eens hoeft God niet meer te strijden
nadat satan is geveld.
Wij Gods eeuw’ge naam belijden
die voor eeuwig wordt vermeld.

Thans nog in Gods wapenrusting
in het leger van de Heer.
Dan volgt nimmer verontrusting
God komt met Zijn vredesfeer

Zijn de wapens ingezameld
krijgen wij het witte kleed
Als overwinnaars verzameld
elk voorgoed van vrede weet.