Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 372
Op God kan de mens ’t best vertrouwen,
wat Hij beloofd heeft maakt Hij waar.
Hij laat ons graag het heil aanschouwen,
en schenkt dat met een handgebaar.

Elk mens die op de Heer zal bouwen,
wordt door Zijn gaven steeds verrast.
En ons Zijn wonderen laat aanschouwen,
die voor een elk zijn aangepast.

De gaven die God ons wil schenken,
die blijven vloeien uit Zijn hand,
Waarmede Hij ons doet gedenken,
Gods woord dat houdt Hij steeds gestand.

Want God Hij heeft de mogelijkheden,
Hij schenkt Zijn gaven op ’t gebed.
Want allen die dat biddend deden,
worden door Hem in ’t licht gezet.

Wees dan verbaasd wat God zal schenken,
wat Hij aan Zijn geliefden biedt.
En daar de mens mee doet gedenken.
Als hij verrast Gods gaven ziet.

De gaven die God ons wil bieden,
die blijven vloeien dag aan dag
Daarmede laat Hij dan geschieden,
Verraste ogen blijde lach.