Afdrukken
Categorie: Geloof, hoop en liefde
Hits: 797
Een man is uit op confrontatie
en zoekt uitbreiding van zijn natie.
Want uit zijn aangezicht doet blijken
hij zal voor tegenstand niet wijken.

Hij is al vele maanden bezig
al zegt hij ik houd mij afwezig.
Hij zingt maar steeds zijn valse lied
kwade bedoeling heb ik niet.

Niets wat hij zegt kan onderbouwd
er kan niet op zijn woord vertrouwd.
Want hij blijft grenzen overschrijden
die tot totale oorlog leiden.

Hij blijft met woorden veel beloven
maar geen daarvan is echt te geloven.
Hij laat door zijn gedrag steeds merken
zijn legeraanwas te versterken.

't Blijkt ons in 't westen af te wachten
tot hij ontketent d' oorlogskrachten.
die dan verderf en dood gaan brengen
als wapens d'aarde gaan verzengen.

Dan zal de hele wereld branden
en loopt de zaak flink uit de handen.
Dus moet getracht die man te temmen
door plannen van hem af te remmen.

Zo lang die man ons blijft bedreigen
blijft spanning rondom steeds meer stijgen.
Want door die man vol hoogmoedszin
zitten wij daar nu midden in.

De toekomst zal ons zeker leren
of 't tij ten goede weer zal keren.
En allen die naar vrede streven
genoegzaam kunnen samenleven.