Afdrukken
Categorie: Hiernamaals | Verwachting
Hits: 343
Eens gaat voor ons Gods hemel open
Dan nodigt God tot binnenlopen.
Hij wijst dan onze woning aan
Die wij verrast dan binnengaan.

God plaatst ons dan in ’t engelenkoor
En jubelen met hen de hemel door.
Waar wij ’t loflied doen verklanken
En daarmede God bedanken.

Met ’t witte kleed door God omhangen
Weerklinken onze jubelzangen.
Waarmede wij de Schepper eren
In het licht van d’ hemelsferen.

In d’hemel zullen w’ eeuwig wonen
Tesaam met dochteren en zonen.
God zal met gaven ons verrijken
En zo Zijn liefde laten blijken.