Afdrukken
Categorie: Hiernamaals | Verwachting
Hits: 699
Jezus bleek reeds bij Zijn leven
overwinnaar van de dood.
God had Hem de macht gegeven
over verdriet, ‘s mensen nood.
Velen heeft Hij op doen wekken
met Zijn stem, Goddelijk gezag.
Door Zijn handen uit te strekken
zag men wat Jezus vermag.

Gods Woord kent vele verhalen
waar verlossing staat vermeld.
Beschreven in de analen
bemoedigend ons voorgesteld.
Lazarus was één der velen
samen met de jongeling.
Jezus' woord hen liet bevelen
van Hem nieuw leven ontving.

Zo mag ook voor ons eens komen
‘t uur van d’ opstanding aanbreekt.
Om ook bij ons langs te komen
dwingend spreekt, Zijn hand uitsteekt.
Dan gaan onze ogen open
worden w’ ook eens opgewekt.
Aan Zijn hand ‘t Godsrijk in lopen
waar Gods vreugde wordt ontdekt!

‘t Uitzien naar die blijde morgen
wordt in ‘t vooruitzicht gesteld.
Eens te leven zonder zorgen
ons beloofd en ons verteld.
Nimmermeer de angst te sterven
overwinnaar is de Heer.
‘t Leven zullen wij beerven
in Gods nieuwe levenssfeer.

Melodie Uren dagen maanden jaren