Afdrukken
Categorie: Hiernamaals | Verwachting
Hits: 800
De hemel is aan ‘t einde van de straat
waar voor ons ‘t eeuwig leven gaat beginnen.
Met vreugd in ongekende maat
waar tastbaar wordt de liefd’ van Gods beminnen.

Hier vinden wij voorgoed bij God ons thuis
in d' eeuwigheid voorgoed bij Hem geborgen.
Hier bouwde God voor ons een huis
omstraalt door ‘t licht van d’ eeuwig blijde morgen.

De hemel is aan ‘t einde van de straat
daar noodt Jezus ons allervriendelijkst binnen.
Hij wijst waar onze nieuwe woning staat
die wij verblijd betrekken blij van zinnen.

De hemel is aan ‘t einde van de straat
daar heeft God ‘t eeuwig licht voor ons ontstoken.
Het glanzend licht dat nimmermeer vergaat
is door Zijn woord vol schittering ontloken.

De hemel staat aan ‘t einde van de straat
hier is geen tijd die voortgaand zal verglijden.
De eeuwigheid waaruit haar staat bestaat
heeft God geschapen om ons te verblijden.

De hemel blijft aan ‘t einde van de straat
waar God al Zijn kinderen wil ontvangen.
Totdat elk in door Hem gekozen staat
hen biedt wat ieder van hen doet verlangen.